'Schilderen is leven, het geeft mij vrijheid en ruimte'


ab·stract

(bijvoeglijk naamwoord, bijwoord

losgemaakt van de werkelijkheid (tegenstelling: concreet): abstracte (schilder)kunst die overeenkomst tussen het kunstwerk en de zichtbare werkelijkheid vermijdt (tegenstelling: figuratieve schilderkunst); abstract denken los van de toevallige werkelijkheid

Image
  • Maar hoe dan? Met behulp van de kunst van het weglaten creëert Bea sprekende, abstracte portretten. Ze gebruikt een krachtige toets om vorm te geven, slechts een paar lijnen zijn nodig om de essentie van een portret te tonen. In haar overige werk voert abstractie eveneens de boventoon; met een ogenschijnlijk simpel lijnenspel of een organische twist weet zij diepgang en karakter te scheppen in haar schilderijen.

  • De origine van haar werkwijze ligt bij haar interesse in natuurwetenschappen. Het bracht haar tot het idee dat ‘minder’ ook ‘meer’ kan betekenen en dat zij licht op een bepaalde manier kon gebruiken. ‘Alles kan worden teruggebracht naar de essentie. Vorm, diepte en beweging moeten in harmonie zijn, opdat het licht zijn werk kan doen. Door technische vaardigheden los te laten ontstaat vrijheid en leg ik gevoel in mijn werk.’

Image